Master Plan Oświetleniowy to dokument określający ogólny projekt oświetlenia wyznaczonego obszaru. Wyznacza on wytyczne i zasady oświetlenia, biorąc pod uwagę czynniki takie jak najważniejsza architektura miasta, historia miasta, granice, dominanty i cechy charakterystyczne. Dzięki temu można ukierunkować rozwój oświetlenia danego miejsca i uzyskać ożywiony obraz nocny miasta, w którym użytkownicy mogą czuć się bezpiecznie i mają ułatwioną orientację w terenie. Szczególnie ważne są jasne i obowiązujące zasady DNA oświetlenia danego miasta aby oświetlenie nocne nie było chaotyczne i nie wpływało negatywnie na odbiór miasta nocą. 

Projekty oświetlenia przestrzeni publicznej miast powinny tworzyć takie warunki w których użytkownicy mogą zanurzyć się w unikalny i charakterystyczny nastrój danego miejsca. Przestrzenie takie nigdy nie mogą być projektowane w oderwaniu od kontekstu i często w ramach projektu danego miejsca powstaje koncepcja ścieżek światła tworzących unikalne atrakcje turystyczne. Projekty oświetlenia przestrzeni powstają dla najpiękniejszych placów, parków i osi. 

Oświetlenie wewnętrzne musi pasować do funkcji, wystroju i cech charakterystycznych danego pomieszczenia. W naszej pracowni powstały projekty oświetlenia wnętrz hotelowych, stadionowych, kościelnych czy uczelni, zarówno pojedynczych pomieszczeń jak i całych kompleksów. 


Każdy ważny dla krajobrazu miasta budynek powinien być wyraźnie podkreślony w krajobrazie nocnym. Oświetlenie takie powinno odzwierciedlać jego styl, funkcję i znaczenie. Ważne jest także aby projekt uwzględniał normy oświetleniowe, był efektywny energetycznie i zapobiegał zjawisku zanieczyszczenia światłem. 

Projekty oświetlenia ulicznego często stanowią część Masterplanów oświetleniowych (jako karty ulic) czy też projektów przestrzeni miejskiej. Projektując oświetlenie uliczne dokonujemy wszystkich pomiarów i obliczeń potrzebnych do uzyskania optymalnej sytuacji oświetleniowej na drodze. Dzięki nowym technologiom możemy zwiększyć wydajność i jakość oświetlenia.