Nowy ratusz w Hanowerze

Obiekt znajduje się na obrzeżach centrum miasta. Ten zabytkowy budynek jest klejnotem w stolicy Dolnej Saksonii. Jest to główny ośrodek administracyjny i siedziba burmistrza. Jest także uważany za symbol miasta Hanower.

Pierwsze kroki aby poprawić nocny wygląd miasta rozpoczęły się już przy okazji "Lichtwoche Hannover" w 20016 roku. Dekoracyjne tło nowego ratusza zostało oświetlone pierwszy raz w efektownym i architektonicznym stylu dzięki czemu miasto Hanower zostało zachęcone do zainwestowania w nowe stałe oświetlenie dla ratusza. Celem nowego oświetlenia było między innymi podkreślenie głównych elewacji budynku - północnej i południowej. 

Nowy budynek posiada liczne detale architektoniczne co daje mu szczególny wygląd, oświetlenie potęguje ten efekt i nawiązuje do jego wzniosłego charakteru. 

Jasność całego oświetlenia była nie do zarejestrowania okiem ludzkim na próbie terenowej ze względu na brak procesów adaptacyjnych źrenicy, efekt ten uzyskano za pomocą wizualizacji 3D. Po przygotowaniu koncepcji na podstawie obliczeń fotometrycznych, przeprowadzono 14 prób niezbędnych pod koniec fazy planowania aby sprawdzić właściwe potrzebne parametry każdego z reflektorów.  

 

 

Zdjęcia