Port w Offenbach | Praca i życie nad Menem

Nowa dzielnica Offenbach została nazwana "relaks po środku" i znajduje się na wyspie portowej starego portu przemysłowego. Na odbiór tej przestrzeni składają się czynniki architektury, architektury krajobrazu i światła. Wpływa to na dobre samopoczucie użytkowników tej przestrzeni. W ciemnościach, zaprojektowane światło tworzy w tej nowej dzielnicy charakterystyczną atmosferę miejsca i wskazuję drogę. Dzielnica zyskuje specyficzny charakter zarówno za dnia jak i w nocy poprzez wykonanie oświetlenia w nowoczesnym, rustykalnym klimacie. Światło sprzyjało tej decyzji architektonicznej.

Dawniej przemysłowy obszar portu Offenbach o powierzchni 316.000 m² jest wzorem dla nowoczesnych projektów rozwoju obszarów miejskich. Jest to obecnie największa inwestycja w regionie Ren-Men przy nabrzeżu. Z tego powodu w procesie projektowym należy uwzględnić miejsca do życia i pracy, a także do edukacji, kultury i rekreacji na terenie obecnych nieużytków. W roku 2020 Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft mbH (OPG) ma wybudować dzielnicę na terenie której znajdą się biura, sklepy i obiekty rekreacyjne.  

W tym projekcie światło odgrywa ważną rolę nie tylko ze względu na kwestię efektywności energetycznej, ale również jeśli chodzi o sektor gospodarczy miasta. Światło to nie tylko bezpieczeństwo i orientacja w ciemności, ale także swoista tożsamość przestrzeni miejskiej w nocy. 

Ponadto rewaloryzacja sprzyja w znacznym stopniu do poprawy samopoczucia mieszkańców i odwiedzających port. Poprawia także czytelność krajobrazu dzielnicy.  Studio DL miało za zadanie stworzenie planu zagospodarowania przestrzennego oświetlenia, które powinno wypracować oryginalny i subtelny charakter miejsca. Emisja dwutlenku węgla, energooszczędność, tolerancja owadów i trwałość oraz design i efekt świetlny, te wszystkie czynniki uwzględnione w projekcie systemu sprawiają że jest on niezwykle przyszłościowy. We współpracy z firmą Ramboll Studio Dreiseilt projekt przystani stał się indywidualny, pełen charakteru i pionierski, został także nagrodzony certyfikatem dgnb-vorzertifikat in gold. 

Koncepcja Studio DL obejmuje projektowanie oświetlenia dla obszaru całej dzielnicy. Zgodnie z wytycznymi projektowymi i specyfikacją projektową oświetlenie funkcjonalne jest dopasowane do akcentów oświetleniowych dla wybranych lokalizacji i zintegrowane z projektem architektury krajobrazu. Nowoczesny projekt portu miejskiego Offenbach to doskonały wzór do naśladowania planowania zagospodarowania miejskiego portu. 

DANE PROJEKTU

Zleceniodawca: OPG Offenbach
Project management: Wentz Concept / EEG
Powierzchnia: 256 ha
Architektura Krajobraz: Ramboll Studio Dreiseitl
Plan rozwoju: Schüssler Plan
Obszar chroniony (recykling): CDM Consult
Producent oświetlenia LED: LEC Lyon, Schréder GmbH, Philips Lighting GmbH
Czas realizacji projektu: 2007 - 2020

Zdjęcia