Hanower | Szpital Dziecięcy "Auf der Bult"

Szpital dziecięcy "Auf der Bult", w którym co roku leczonych jest ponad 40 000 małych pacjentów, jest jedną z najważniejszych placówek opieki medycznej w północnych Niemczech. Aby w przyszłości nadal spełniać wysokie standardy, cały oddział szpitala dziecięcego został gruntownie odnowiony w latach 2015-2017.


To, co jest prawdziwe dla dorosłych, jest szczególnie prawdziwe dla dzieci: w cudownie zaprojektowanym środowisku czujemy się jak w domu i możemy szybciej odzyskać siły. Szpital dziecięcy "Auf der Bult" w Hanowerze również wziął sobie ten fakt do serca. Wspólnie z architektami, projektantami kolorów i projektantami oświetlenia stworzono wspólny plan generalny, z którego korzystają w równym stopniu pacjenci i pracownicy.
Badania naukowe wykazały, że światło ma bezpośredni wpływ na psychikę i ciało, a tym samym na potencjał naszego zdrowia. W związku z tym konieczne jest rozważne wykorzystanie światła w sektorze ochrony zdrowia. Obecna koncepcja oświetlenia opiera się na szeroko zakrojonych badaniach nad biologicznym rytmem i innymi pozawizualnymi skutkami światła dla człowieka.
Prawdopodobnie najważniejszym instrumentem w obecnym projekcie oświetlenia jest świadome sterowanie barwą i natężeniem światła zarówno w salach chorych, jak i w miejscach pracy. Znajomość rytmów okołodobowych jest tutaj stosowana i wspiera pacjentów i personel za pomocą systemu sterowania sztucznym światłem, który opiera się na dynamicznym przebiegu światła dziennego (Human Centric Light). Sterowanie poszczególnymi pomieszczeniami odbywa się na podstawie planu generalnego sporządzonego wcześniej z klientem i jest dostosowane do potrzeb człowieka w zależności od wymagań pomieszczenia.


Poprzez zwiększenie intensywności i koloru światła, aktywacja odbywa się w salach chorych do południa. Wieczorem te dwa parametry są obniżane, przygotowując pacjenta do wieczora i do snu. Opcjonalne światła kontrolne, które można włączyć oraz światło orientacyjne w odpowiednim kolorze gwarantują pacjentom niezakłócony wypoczynek w nocy.
Pomieszczenia robocze są również wyposażone w światło HCL-efektywne. W centrum uwagi znajduje się tu personel, którego miejsce pracy jest dzięki temu wzmocnione światłem i towarzyszą mu odpowiednie scenariusze w dzień i w nocy. Nocna praca i związana z nią cyrkulacyjna zmiana fazowa jest w ten sposób wspierana i zwiększa się gotowość do działania.
W razie potrzeby, salonik może być wykorzystywany jako sala chorych i dlatego jest wyposażony w biologicznie efektywne oświetlenie. Ponadto zainstalowano okrągłe sufity świetlne, którymi można sterować za pomocą przycisków w celu wyświetlenia żądanej animacji. Pozwala to użytkownikom tego pomieszczenia na bezpośredni wpływ na funkcjonowanie tej oprawy. Bezpośrednia interwencja w świat doświadczeń pacjentów i odwiedzających pozytywnie wpływa na psychiczny wizerunek szpitala, a także na zmniejszenie lęku progowego.


Opisana koncepcja oświetlenia dla szpitala dziecięcego "Auf der Bult" jest pierwszą placówką w Niemczech, w której zasady rytmu okołodobowego zostały wdrożone w sposób kompleksowy. Jest to przykładowy projekt, w którym interdyscyplinarna współpraca zaowocowała skoordynowaną i przyszłościową koncepcją, która koncentruje się na ludziach i ich emocjonalnych i biologicznych problemach.

Studio DL / Kinderkrankenhaus auf der Bult

Was für Erwachsene gilt, gilt insbesondere auch für Kinder: in einem liebevoll gestalteten Umfeld fühlen wir uns zu Hause und können schneller genesen. Diesen Umstand hat sich auch das Kinderkrankenhaus „Auf der Bult“ in Hannover zu Herzen genommen. Gemeinsam mit Architekten, Farbgestaltern und Lichtplanern entstand ein gemeinsamer Masterplan, von dem Patienten und Mitarbeiter gleichermaßen profitieren.
Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass Licht einen direkten Einfluss auf die Psyche und den Körper und somit auch auf das Potential unserer Gesundheit hat. Das macht einen bedachten Einsatz von Licht im Gesundheitssektor unerlässlich. Das vorliegende Lichtkonzept basiert auf umfangreichen Untersuchungen zum biologischen Rhythmus sowie weiteren nicht-visuellen Wirkungen von Licht auf den Menschen.
Das wohl wichtigste Instrument der vorliegenden Beleuchtungsplanung ist die bewusste Steuerung von Lichtfarbe und Beleuchtungsstärke sowohl in Patientenzimmern als auch in Arbeitsräumen. Hier wird das Wissen der circadianen Rhythmik angewendet und unterstützt Patienten und Mitarbeiter mithilfe einer Kunstlichtsteuerung, die dem dynamischen Tageslichtverlauf nachempfunden ist (Human Centric Light). Die Steuerung der jeweiligen Räume leitet sich vom zuvor mit dem Kunden erstellten Masterplan ab und ist je nach Raumanforderung auf die Bedürfnisse des Menschen abgestimmt.

Studio DL / Kinderkrankenhaus auf der Bult

Durch Erhöhung der Lichtintensität und Lichtfarbe findet in den Patientenzimmern eine Aktivierung bis hin zur die Mittagszeit statt. Am Abend werden diese beiden Parameter abgesenkt und der Patient so auf den Abend und das Schlafengehen vorbereitet. Optionale und zuschaltbare Untersuchungsleuchten sowie ein farblich angepasstes Orientierungslicht gewährleisten eine ungestörte Nachtruhe der Patienten.
Die Arbeitsräume werden ebenfalls mit Hilfe einer HCL-wirksamen Leuchte ausgestattet. Hier liegt der Fokus auf dem Personal, deren Arbeitsplatz dadurch das Licht aufgewertet und durch entsprechende Szenarien durch Tag und Nacht begleitet wird. Die Nachtarbeit und die damit verbundene circadiane Phasenverschiebung wird somit unterstützt und die Leistungsbereitschaft gesteigert.
Der Aufenthaltsraum kann bei Bedarf als Patientenzimmer genutzt werden und ist daher ebenfalls mit biologisch wirksamer Beleuchtung ausgestattet. Zusätzlich sind runde Lichtdecken verbaut, deren Ansteuerung über Taster die gewünschte Animation zeigt. Dadurch ist es den Nutzern dieses Raumes möglich direkten Einfluss auf die Funktion dieser Leuchte zu nehmen. Das direkte Eingreifen in die Erlebniswelt des Patienten und Besucher wirkt sich positiv auf das mentale Bild des Krankenhauses sowie den Abbau von Schwellenangst aus. 

Studio DL / Kinderkrankenhaus auf der Bult

Das beschriebene Lichtkonzept für das Kinderkrankenhaus „Auf der Bult“ ist die erste Anlage deutschlandweit, in der die Prinzipien der circadianen Rhythmik flächendeckend realisiert wurden. Es ist ein exemplarisches Projekt, in dem durch interdisziplinäre Zusammenarbeit ein aufeinander abgestimmtes und zukunftsweisendes Konzept entstand, dass den Menschen mit seinen emotionalen und biologischen Belangen in den Mittelpunkt rückt.

DANE PROJEKTU

Wykonawca: Szpital Dziecięcy „Auf der Bult“, Hannoversche Kinderheilanstalt (HKA)
Architekt: Lohr Architektur GmbH
Zarządzanie projektem: Wildfang Architekten und Ingenieure
Planowanie i wykonanie instalacji elektrycznej: HTA Haustechnische Anlagen Planungsgesellschaft mbH
Producent: INSTA, Glamox, Zumtobel, Schyns
Okres realizacji projektu:: 2015-2017
Zdjęcia: Kaffee, Milch & Zucker

Ein Lichtkonzept für Kinderseelen
Ein Lichtkonzept für Kinderseelen
Ein Lichtkonzept für Kinderseelen
Ein Lichtkonzept für Kinderseelen
Ein Lichtkonzept für Kinderseelen
Ein Lichtkonzept für Kinderseelen
Ein Lichtkonzept für Kinderseelen
Ein Lichtkonzept für Kinderseelen
Ein Lichtkonzept für Kinderseelen
Ein Lichtkonzept für Kinderseelen
Ein Lichtkonzept für Kinderseelen