Biuro w Hildesheim

Mgr inż. Norbert Wasserfurth-Grzybowski | Założyciel i właściciel

Elektrotechnik (Politechnika Śląska), Inżynier oświetlenia (Politechnika Warszawska & Instytut Technologii Karlsruhe)

Specjalność: Oświetlenie, Organiczne Oświetlenie, Światło-Kolor-Emocje, wpływ światła na zdrowie, wizualizacje w przestrzeni 3D, badania i nauczanie na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Hildesheim 

 

 

Mgr Elzbieta Wasserfurth-Grzybowska | Finanse i rachunkowość

Filologia polska (Politechnika Śląska w Katowicach)

Specjalność: Księgowość, rachunkowość, komunikacja, finanse

Mgr inż. arch. kraj. Olga Westermann | Planowanie przestrzenne i architektura krajobrazu

Planowanie przestrzenne i architektura krajobrazu (Uniwersytet w Hannoverze)

Specjalność: Analizy przestrzenne, Analiza światła w krajobrazie, MasterPlany

Hanne Wever | Projektant oświetlenia

Light Design (HAWK)

Specjalność: Projektowanie oświetlenia, analizy, dokumentacja CAD, oświetlenie wewnętrzne 

arch. Emlyn Etienne Goronczy

Architekt (Politechnika w Braunschweig)

Specjalność: Planowanie urbanistyczne, oświetlenia wewnętrzne i zewnętrzne, zapobieganie zanieczyszczeniu światłem 

Christian Freisfeld | Projektant oświetlenia

Light Design (HAWK)

Specjalność: Projektowanie oświetlenia w Holandii, Oświetlenie dzienne

 

 

Sarah Ruppert | Projektant oświetlenia

Light Design (HAWK)

Specjalność: Projekty oświetlenia w Niemczech, analizy projektu, oświetlenie sakralne

Mgr inż. arch. kraj. Sandra Tomaski | Planowanie przestrzenne i architektura krajobrazu

Planowanie przestrzenne i architektura krajobrazu (Uniwersytet w Hannoverze)

Specjalność: PR i marketing, analizy krajobrazowe, MasterPlany, organizacja biura

Gregor Gärtner | Lighting Designer M.A.

Gregor Gärtner

Studium: Lighting Design (HAWK Hildesheim)

Schwerpunkt: Lichtplanung im Innenraum und Gesundheitssektor

 

 

David Ruland | Lighting Designer B.A.

Studium: Lighting Design (HAWK Hildesheim)

Schwerpunkt: Lichtplanung im Innen- und Außenraum, Projektplanung

Philip Lentz | Dipl. Wirt.-Ing Technische Universität Braunschweig

Studium: Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau (TU Braunschweig)

Schwerpunkt: Marketing, Controlling und Business Developement

 

 

Biuro w Stuttgarcie

Mgr inż. Johannes Käppler | Manager, Projektant oświetlenia

Light Design (HAWK), Technika Świetlna / Zastosowanie oświetlenia (Politechnika w Ilmenau)

Specjalność: Projektowanie oświetlenia, Project Manager, Corporate Design

Biuro w Warszawie

Dr inż. Marcin Ciupak | Kierownik biura w Warszawie, Projektant oświetlenia

Technika świetlna (PW)

Specjalność: Project management, Corporate Design, Iluminacje obiektów historycznych i sakralnych, planowanie i kalkulacje światła, obliczenia fotometryczne dla specjalnych rozwiązań, wizualizacja, modele 3D, badania naukowe

Mgr inż. Conrad Rychlik | Projektant oświetlenia

Technika świetlna (PW)

Specjalność: Iluminacja obiektów nowoczesnych, oświetlenie uliczne, planowanie i kalkulacje światła,  obliczenia fotometryczne dla specjalnych rozwiązań, wizualizacja, modele 3D, Virtual Reality.

inż. Mateusz Cieślik | Architekt Krajobrazu

Architektura Krajobrazu (SGGW w Warszawie)

Specjalność: Analizy krajobrazowe i urbanistyczne, projektowanie oświetlenia, grafik, ilustrator

Mgr inż. Agnieszka Wawiórko | Projektant Oświetlenia

Technika Świetlna (PW), Socjologia, stosowane nauki społeczne (UW)

Specjalność: koncepcje iluminacji obiektów, wizualizacje, modele 3D, obliczenia oświetlenia

Mgr inż. Piotr Ratajkiewicz| Lighting Designer & Projektmanager

Technika Świetlna, Elektrotechnika (Politechnika Poznańska), Zarządzanie Projektami (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Specjalność: zarządzanie projektami, marketing,  oświetlenie uliczne, planowanie i kalkulacje światła,  obliczenia fotometryczne, systemy zarządzania oświetleniem

Mgr inż. arch. kraj. Magdalena Pożarowszczyk-Bieniak | Architektura krajobrazu i planowanie przestrzenne

Architektura krajobrazu i planowanie przestrzenne (SGGW w Warszawie), Technika Świetlna Użytkowa (PW)

Specjalność:  Project Manager, Analizy krajobrazowe i urbanistyczne, projektowanie oświetlenia, masterplany, projekty naukowe

Mgr inż. arch. kraj. Urszula Marzec | Architektura krajobrazu i planowanie przestrzenne

 Architektura krajobrazu i planowanie przestrzenne (SGGW w Warszawie)

Specjalność: Analizy krajobrazowe i urbanistyczne, wizualizacje 2D, grafik, ilustrator

Mgr inż. Anna Dłużewska | Projektant oświetlenia

Technika świetlna (PW)

Specjalność: Projekt oświetlenia, obliczenia oświetlenia, modele 3D, koncepcje wizualizacji

Biuro w Amsterdamie

Mgr inż. Ritsert Huijsman | Inżynier projektowania przemysłowego

Projektowanie przemysłowe (Politechnika w Delft)

Specjalizacja: Project Manager, Sales Manager, Komunikacja, Koncepcje oświetlenia 

Konsultanci

Prof. Markus Schlegel | TSP. DESIGN, HAWK Hildesheim

Chemia - farby, lakiery, tworzywa sztuczne (Uniwersytet w Stuttgarcie)


Specjalność: Dziekan Wydziału Wzornictwa HAWK, Design koloru i przestrzeni

Prof. Paul W. Schmits | HAWK Hildesheim

Technika świetlna (Politechnika w Berlinie)

Specjalność: projektowanie oświetlenia